Castellum använder cookies för att vår webbplats ska fungera på ett användarvänligt sätt samt för att kunna följa upp statistik i relation till webbplatsen. På vår webbplats finns även tredjepartscookies från ett antal olika aktörer. Läs mer om du vill ha mer information om vår användning av cookies, inklusive hur du kan blockera eller radera dem. Notera att om du inte tillåter vår användning av cookies kan det påverka din användning och upplevelse av webbplatsen. Jag bekräftar att jag har tagit del av informationen om Castellums användning av cookies. Om cookies och personuppgifter
Jag bekräftar

Work for Tomorrow

Välkommen till Castellums blogg.
Här växer artiklar om morgondagens innovativa arbetsplatser fram.

Dela
  • ShareClose
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Gåjobba

Well sätter standard för välmåendet på arbetsplatsen

Castellums nya kontorsbyggnad Eminent som byggs i Hyllie utanför Malmö blir först i Norden som byggs utifrån certifieringen Well Standard. – Det är den enda internationella byggstandarden som väger in människors välbefinnande i arbetslivet, säger Filip Elland på Castellum.

Filip Elland

Människor som trivs och mår bra på sin arbetsplats presterar bättre. Det är helt enkelt ett sätt att kombinera ökat välbefinnande med ökad effektivitet.
– Jag tror att den här typen av certifieringar kommer att öka i Sverige, säger Filip Elland, hållbarhetschef på Castellum. Inom fastighetsbranschen är det vanligt med olika miljöcertifieringar gällande materialval, energianvändning och andra hårda värden. Well är den första certifieringen som även tar hänsyn till de mjuka värden som påverkar välmåendet hos alla som dagligen befinner sig i byggnaden.
– Det blir ett komplement till de gröna värdena och Well tar även med sociala värden.

Undersökningar visar att personer som arbetar i en byggnad certifierad enligt Well ökar sin produktivitet med åtta procent. Well ökar även välmåendet, något som blir allt viktigare med tanke på att olika stressrelaterade sjukdomar ökar.
– En god arbetsmiljö påverkar naturligtvis inte bara vår arbetsförmåga och effektivitet på jobbet. Vi spenderar en stor del av vår livstid på vår arbetsplats och en god arbetsmiljö kan i förlängningen påverka både vilka sjukdomar vi drabbas av samt vilken livslängd vi uppnår. Därför tycker vi att det är oerhört viktigt att skapa attraktiva lokaler och fastigheter, säger Filip Elland.

Kontorsbyggnaden Eminent i Malmö ska kombinera trivsel och effektivitet utifrån Well-kriterierna. Castellum har ytterligare sex andra pågående projekt där man arbetar mot en Well-certifiering, bland annat på det egna kontoret i Stockholm. Genom nybygget Eminent kan Castellum vara med och påverka välbefinnandet väldigt mycket mer från grunden genom inredning, planlösning och tekniska lösningar. Bland annat utreds om byggnadens belysning kan ha ett ”nightmode” precis som i mobiltelefoner. Det vill säga att ljusintensiteten och färgen på ljuset skiftar i takt med dagsljuset.
– Förutom höga krav på luft, ljud och ljusmiljö så är det viktigt med naturliga material samt mycket växter och även konst som påverkar vårt välmående. Det kommer att finnas en restaurang som serverar näringsriktig mat där en del av grönsakerna ska närodlas på husets takterrass. Ett attraktivt trapphus ska locka till vardagsmotion och det ska finnas ett gym och träningsmöjligheter, säger Filip Elland.

Well består av sju områden som bedöms utifrån olika kriterier:
• Luft – ge förutsättningar för hälsosam luft, till exempel bra ventilation, solavskärmning och värmealstrande maskiner i separata rum.
• Vatten – tillgång till rent dricksvatten. Svenskt kranvatten är av god kvalitet och bör främjas framför flaskvatten.
• Ljus – ljusdesign med rätt exponering samt tillgång till dagsljus för att motverka ansträngda ögon och sömnproblem.
• Comfort/klimat – omfattar ljudmiljö, lukter och ergonomi för en god arbetsmiljö.
• Kost – tillgång till hälsosam näringsriktig mat för att undvika snabbmat.
• Fitness – byggnaden ska främja till rörelse och en aktiv livsstil. Till exempel närhet till kollektivtrafik, cykelparkering, attraktiva trapphus, aktiv utemiljö samt möjlighet till träning.
• Sinnesstämning – skapa en god arbetsmiljö för välbefinnande med till exempel estetiskt tilltalande inslag, naturinslag och annat som skapar lugn, glädje och trevnad samt utrymme för både avkoppling och social samvaro.

Eminent Hyllie, Malmö

Fakta:
Eminent
Byggstart juni 2017 – inflyttning januari 2019.
Sex våningsplan på 1 620 kvm vardera.
Cykelparkering i huset
P-hus strax intill samt 60 p-platser i källaren.
Förutom Well-certifieringen planerar Castellum också på att uppnå märkningen Miljöbyggnad Guld. Well-certifieringen stöds av Sweden Green Building Council som kommer att erbjuda kurser och expertkompetens inom systemet.

Bakgrund:
The WELL Building Standard som lanserades 2016 har tagits fram av The International WELL Building Institute (IWBI) som ett initiativ av företaget Delos och grundaren Paul Scialla. Målet för IWBI är att förbättra människors välmående genom att utveckla miljöer med fokus på hälsa och livskvalitet för dem som vistas i byggnaden. The WELL Building Standard bygger på sju års research där man studerat rapporter och publiceringar kring hälsa hos personer som vistas i den byggda miljön. Studierna har gjorts i samråd och med hjälp av ledande vetenskapsmän, läkare, arkitekter och personer med kunskap inom välmående (Delos Living, LCC, 2016).

play pause full-screen-enter full-screen-exit